Preşedintele României

 
Decret nr. 1128/2005

din 25/11/2005
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1054 din 26/11/2005

pentru numirea unui consilier prezidenţial


 

    În temeiul art. 94 lit. c) şi al art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 3 alin. (1) şi al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

    Preşedintele României d e c r e t e a z ă:

   Articol unic. - Începând cu data de 25 noiembrie 2005, domnul Sergiu Tudor Medar, general-locotenent cu 3 stele, se numeşte în funcţia de consilier prezidenţial pentru apărare şi securitate naţională.

    PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
TRAIAN BĂSESCU

    Bucureşti, 25 noiembrie 2005.
    Nr. 1.128.