DNA protejează grupul de interese din jurul lui Traian Băsescu.

În data de 30 mai 2007, procurorul Doru Florin Ţuluş, şeful Secţiei de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie din cadrul DNA, a decis neîncepere a urmăririi penale (NUP) într-un caz flagrant de conflict de interese în care a fost implicată Clitemnestra Volschi.

Clitemnestra Volschi, născută Gâdea, este consilier local PSD la Primăria sectorului 2 Bucureşti şi, în acelaşi timp, acţionar şi unic administrator al Central Residential Park, una dintre firmele Grupului NIRO, care construieşte un cartier de blocuri în Bucureşti, în imediata apropiere a sediului Poliţiei Române.

Clitemnestra Volschi este o apropiată a Elenei Udrea şi Dorin Cocoş. Consilierul PSD de la Primăria Sectorului 2 a fost cea care a reprezentat Grupul Niro în afacerea în care acest grup  i-a avut drept parteneri pe Elena Udrea şi soţul acesteia Dorin Cocoş.

În data de 15 aprilie 2007, GIP a dat publicităţii documente care demonstrau faptul că, în 26 ianuarie 2005, Consiliul Local al Sectorului 2 prezidat de Clitemnestra Volschi a adoptat Hotărîrea numărul 7 prin care a aprobat Planurile Urbanistice de Detaliu (PUD) pentru o serie de terenuri din acest sector. Hotărîrea de Consiliu şi fiecare din cele 4 anexe ale acesteia au fost votate şi semnate, în calitate de preşedinte de şedinţă, de Clitemnestra Volschi. La poziţia 18 a Anexei 1 a acestei Hotărîri este aprobat PUD-ul pentru construirea unui “ansamblu rezidenţial” pe o suprafaţă de 28.009,18 mp situat pe strada Dinu Vintilă nr. 6. Pe această suprafaţă de teren se construieşte un cartier de locuinţe de lux de către Central Residential Park SA, firmă din grupul NIRO. La firma Central Residential Park, asociat şi unic administrator este Clitemnestra Volschi, cea care a votat şi a semnat Hotarîrea de Consiliu şi fiecare dintre anexele acesteia. Practic, consilierul PSD Clitemnestra Volschi, reprezentanta grupului NIRO în Consiliul Local al Sectorului 2, şi-a aprobat construirea unui cartier de blocuri.

Potrivit articolului 77 al Legii 161/2003 (Legea Anticorupţie) “conflictele de interese pentru (…) consilierii locali sînt prevăzute în art. 47 din Legea Administraţiei Locale nr. 215/2001 cu modificările şi completările ulterioare“. Potrivit articolului 47, alineatul 1 din Legea nr. 215/2001 modificată şi completată, “nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărîrilor consilierul care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude pînă la gradul al 4-lea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii consiliului local“.

În calitate de asociat şi administrator unic al SC Central Residential Park SA, Clitemnestra Volschi avea un evident interes personal în adoptarea Hotărîrii Consiliului Local prin care a fost aprobat PUD-ul pentru construirea cartierului de blocuri de către firma pe care o conduce. Votînd şi semnînd această Hotărîre, Clitemnestra Volschi a încălcat Legea Anticorupţie şi Legea Administraţiei Publice Locale. Ca urmare, GIP a sesizat DNA în cazul consilierului PSD Clitemnestra Volschi.

În data de 30 mai 2007, DNA a răspuns sesizării noastre printr-o Rezoluţie semnată de procurorul Doru Florin Ţuluş. În ciuda evidenţei, procurorul Ţuluş a decis neînceperea urmării penale faţă de Clitemnestra Volschi. Argumentaţia Rezoluţiei DNA este ridicolă. Practic, procurorul Ţuluş confirmă toate informaţiile prezentate de noi în data de 15 aprilie 2007, dar concluzionează că Clitemnestra Volschi nu a comis nici o ilegalitate. Argumentul procurorului Ţuluş este acela că „aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu nu implică un interes patrimonial, acesta neconferind dreptul de a construi”. În sprijinul afirmaţiei sale, procurorul DNA face referire la prevederile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, susţinînd că această lege ar prevedea la art. 48 că Planul Urbanistic de Detaliu „este o documentaţie tehnică” care n-ar avea legătură cu autorizaţia de construire propriu-zisă.

Argumentaţia procurorului Doru Florin Ţuluş este stupidă şi mincinoasă.

Stupidă pentru că, potrivit legislaţiei în vigoare, în România nu se poate construi nici măcar un coteţ, darămite un cartier de blocuri, fără aprobarea de către Consiliul Local a unui Plan Urbanistic de Detaliu. Planul Urbanistic de Detaliu reprezintă o condiţie obligatorie pentru a obţine dreptul de a construi. Pentru a putea construi e nevoie de o Autorizaţie de Construire care, potrivit art. 2. al. 2 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, „se emite în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, avizate şi aprobate potrivit legii”. Mai pe înţelesul procurorului Ţuluş, firma Central Residential Park, firma de la care Clitemnestra Volschi primeşte bani în calitate de acţionar şi unic administrator, nu ar fi putut obţine Autorizaţie de Construire, deci nu ar fi putut construi nimic în lipsa Planului Urbanistic de Detaliu aprobat şi semnat de consilierul local Clitemnestra Volschi.

Argumentaţia lui Doru Florin Ţuluş este şi mincinoasă deoarece procurorul DNA îmbogăţeşte textul Legii 350/2001 cu propriile sale invenţii. Art. 48, al. 1 din legea la care se referă procurorul DNA nu conţine sintagma „documentaţie tehnică” pe care procurorul Ţuluş o invocă pentru a demonstra nevinovăţia Clitemnestrei Volschi. Ar fi fost de dorit ca, în cazul în care procurorul Ţuluş are iniţiative legislative, să încerce mai întîi să le promoveze în Parlament şi abia apoi să le folosească pentru spălarea politicienilor suspectaţi de acte de corupţie.

Rezoluţia procurorului Ţuluş în cazul Clitemnestrei Volschi nu poate avea decît două explicaţii: fie procurorul DNA este de o crasă incompetenţă, fie deciziile sale răspund la comenzi politice.

În sprijinul celei de-a doua variante, GIP publică două documente apărute în Monitorul Oficial. Este vorba despre două Hotărîri ale Adunărilor Generale Extraordinare ale SC NEW GLOBAL INVESTMENTS SRL, firmă la care au fost asociaţi Elena Udrea, Dorin Cocoş şi SC NIRO 95 IMPEX SA, societate comercială din cadrul Grupului NIRO. Aceste Hotărîri, publicate în Monitoarele Oficiale, partea a IV-a, din 5 octombrie 2006 şi 16 ianuarie 2007, demonstrează faptul că Clitemnestra Volschi a reprezentant grupul de firme condus de Dumitru Nicolae, zis Niro, în afacerea pe care acesta a realizat-o cu Elena Udrea şi Dorin Cocoş. Decizia procurorului Ţuluş ar putea fi astfel explicată prin faptul că Clitemnestra Volschi, în calitate de partener de afaceri al Elenei Udrea şi al lui Dorin Cocoş, se bucură de imunitate pentru că face parte din grupul de interese din jurul lui Traian Băsescu.

GIP a contestat decizia de neîncepere a urmării penale în cazul Clitemnestriei Volschi şi a cerut procurorului şef al DNA, Daniel Morar, infirmarea rezoluţiei procurorului Doru Florin Ţuluş.

GIP a sesizat Consiliul Superior al Magistraturii în legătură cu încercarea procurorului Ţuluş de a acoperi ilegalităţile Clitemnestrei Volschi.

Mugur Ciuvică, preşedintele GIP