Notele 0020 și 0023 date la Securitate de turnătorul Petrov, care avea să devină președintele României.

Nota 0020 din 05.05.1975: „Elevul B.I., deși dintr-o familie sănătoasă, manifestă prin acțiunile sale și modul său de a gîndi multă ușurință. Din discuțiile pe care le-am avut cu el, a rezultat că a venit la Institutul de Marină (…) pentru că această meserie îi dă posibilitatea să obțină niște avantaje materiale într-un timp foarte scurt. De asemeni, nu este dispus să se căsătorească decît foarte tîrziu și cu o fată care să aibă situația materială bună. În vara anului 1973 și a anului 1974 a avut relații cu femei de cetățenie cehă dar nu știu dacă în momentul de față mai întreține aceste relații”.

Nota 0023 din 05.05.1975: „Elevul sergent D.C. face parte din categoria oamenilor avari după bani, mergînd pînă la mercantilism. Din discuțiile purtate cu D.C., a rezultat clar că a venit la Institut pentru că acest lucru îi oferă posibilitatea unor cîștiguri materiale importante, cu condiția ‘să fii deștept’ (cum spunea el). Din discuțiile purtate cu verișoara lui – V – de profesie învățătoare, am înțeles că D.C. ar fi dispus, în cazul în care ar reuși să cunoască în străinătate o fată cu avere, să rămînă acolo. Cu verișoara lui D am avut ocazia să discut aceste probleme, deoarece am fost la un moment dat prieteni”.