În data de 18 decembrie 2006, am depus la Parchetul de pe lîngă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie o  plîngere penală împotriva Serviciului Român de Informaţii pentru săvîrşirea infracţiunilor de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, fals intelectual, omisiunea de a încunoştiinţa organele judiciare şi tăinuirea documentelor Securităţii.

La sfîrşitul lunii mai 2004, în cadrul procesului pe care mi l-a intentat Traian Băsescu, Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti a transmis SRI o adresă prin care solicita date referitoare la colaborarea lui Traian Băsescu cu Securitatea. În această adresă instanţa a cerut explicit SRI Registrul Jurnal pentru evidenţa reţelei informative din judeţul Constanţa” şi “procesul verbal nr. 58212 din 15 august 1979, pe baza căruia a fost distrus dosarul personal al lui Traian Băsescu. Instanţa a solicitat aceste documente la cererea mea, considerîndu-le relevante pentru soluţionarea cazului.

Răspunsul transmis Judecătoriei Sectorului 2 de către SRI, înregistrat cu Nr. S/62978 din 28.06.2004 a fost că “documentele solicitate nu au fost identificate în arhiva preluată de la fostele organe de securitate”.

Prin acest răspuns, SRI a minţit instanţa. Minciuna a fost recunoscută chiar de SRI care, doi ani mai tîrziu, în 19 septembrie 2006, a transmis CNSAS exact documentele referitoare la Traian Băsescu pe care, la cererea instanţei, negase că le are.

Potrivit punctului 23 al deciziei Colegiului CNSAS nr. 310/09.10.2006, referitoare la Traian Băsescu, CNSAS a primit de la SRI:

– “Registrul inventar – arhivă al fondului reţea păstrat la Constanţa, volumul 5, coperta şi fila 118 (copie autentificată de SRI), în care apare menţionat la poziţia 17592 numele domnului Traian BĂSESCU, cu datele de identificare, cu numărul de înregistrare a dosarului personal nr. 3990 cu următoarea menţiune: “Dosar personal distrus cu procesul-verbal nr. 58212/15.08.1979 şi

– “Procesul-verbal de distrugere nr. 0058212/15.08.1979 (copie autentificată de SRI), încheiat în data de 15 august 1979 de I. J. Constanţa“.

Prin faptul că au susţinut că nu se află în posesia documentelor solicitate explicit de instanţă în procesul pe care mi l-a intentat Traian Băsescu, angajaţii SRI se fac vinovaţi de săvîrşirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor.

Prin întocmirea, semnarea şi ştampilarea unui document care conţine informaţii false, angajaţii SRI au săvîrşit infracţiunea de fals intelectual.

Prin faptul că au minţit instanţa şi au refuzat să pună la dispoziţia acesteia documentele referitoare la colaborarea lui Traian Băsescu cu Securitatea care le fuseseră solicitate şi pe care le deţineau, angajaţii SRI se fac vinovaţi de încălcarea obligaţiei de încunoştiinţare a organelor judecătoreşti.

SRI a minţit nu doar instanţa, ci şi CNSAS. CNSAS a solicitat explicit, prin Adresa de verificare a CNSAS nr. S/2256/A/28.05.2004, cele două documente aflate în posesia SRI referitoare la colaborarea lui Traian Băsescu cu Securitatea. Prin 5 adrese oficiale transmise CNSAS între 8 iunie 2004 şi 13 februarie 2006, SRI a negat că s-ar afla în posesia vreunui document referitor la colaborarea lui Traian Băsescu cu Securitatea.

Ascunzînd informaţiile referitoare la colaborarea lui Traian Băsescu cu Securitatea, angajaţii SRI se fac vinovaţi de tăinuirea documentelor Securităţii, faptă prevăzută şi sancţionată de articolul 24, alineatul 2 din Legea nr. 187/1999, privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie politică.

Persoanele din SRI responsabile de comiterea acestor infracţiuni nu se vor putea prevala de presupusul caracter secret al documentelor referitoare la colaborarea lui Traian Băsescu cu Securitatea pentru că:

1.  Nu pot forma obiectul secretului informaţiile care sînt de natură a aduce atingere drepturilor ori libertăţilor fundamentale ale omului (art. 3 din Legea nr. 182/2002). SRI fusese informat de către instanţă despre natura litigiului, fiind evident că ascunderea acestor informaţii avea să îmi încalce drepturile fundamentale precum dreptul la apărare, dreptul la liberă exprimare şi dreptul la un proces echitabil;

2.  Dacă documentele aveau caracter secret, SRI avea opţiunea trimiterii acestora în condiţii de siguranţă cu menţiunea că documentele sînt clasificate, urmînd ca instanţa să ia act de conţinutul acestora fără ca documentele să fie făcute publice;

3.  Un alt serviciu secret, Direcţia Generală de Informaţii a Apărării (DGIA), din cadrul MApN, fiind în posesia unor documente secrete despre colaborarea lui Traian Băsescu cu Securitatea, le-a trimis instanţei cu această menţiune, fără să mintă instanţa, respectînd caracterul secret al documentelor.

Reprezentanţii unei instituţii foarte importante a statului, Serviciul Român de Informaţii, au minţit cu bună ştiinţă instanţa de judecată, CNSAS-ul şi opinia publică. Infracţiunile comise de angajaţii SRI în cazul colaborării lui Traian Băsescu cu Securitatea sînt publice, evidente şi sancţionate de Codul penal. Este de datoria Parchetului General să-i trimită în judecată pe autorii acestor infracţiuni şi să arate astfel că SRI-ului nu se află deasupra legii române.

Grupul de Investigaţii Politice solicită din nou preşedintelui Traian Băsescu să se ţină de cuvînt şi să publice pe site-ul Administraţiei Prezidenţiale documentele referitoare la colaborarea sa cu Securitatea aflate în posesia CNSAS. Potrivit articolului I, alineatul 3 al Ordonanţei de Urgenţă nr. 16/2006 privind modificarea şi completarea Legii 187/1999, CNSAS-ul este obligat să-i ofere preşedintelui Băsescu, la cerere, copii ale documentelor Securităţii care se referă la persoana sa. Publicarea Registrelor în care Traian Băsescu figurează drept colaborator al Securităţii şi a procesului verbal prin care dosarul de colaborator al Securităţii al lui Traian Băsescu a fost distrus ţine acum exclusiv de voinţa preşedintelui.

Mugur Ciuvică, preşedintele GIP

Grupul de Investigaţii Politice publică:

1. Solicitarea transmisă SRI-ului de Instanţă

2. Răspunsul SRI-ului la această solicitare

3. Decizia Colegiului CNSAS referitoare la Traian Băsescu

4. Plîngerea penală depusă la Parchet