CNSAS a primit de la serviciile secrete documentele care dovedesc că Traian Băsescu a fost colaborator al Securităţii.

Preşedintele Traian Băsescu a minţit cînd a declarat că nu a fost colaborator al Securităţii. În septembrie 2006, CNSAS a primit de la SRI şi de la Direcţia Siguranţă Militară din Ministerul Apărării Naţionale documentele care dovedesc că Traian Băsescu a fost colaborator al Securităţii. Aceste documente sînt:

– Registrul inventar – arhivă al fondului reţea Constanţa, în care se regăsesc toţi colaboratorii Securităţii din judeţul Constanţa

– Registrul Jurnal pentru reţea informativă  al U.M. 02150 Mangalia, în care se regăsesc toţi colaboratorii Securităţii de la Institutul de Marină.

– Procesul verbal de distrugere al dosarului nr. 3990/1972, dosarul de colaborator al Securităţii al lui Traian Băsescu.

Grupul de Investigaţii Politice publică Decizia nr. 310/26.09.2006 a Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii referitoare la Traian Băsescu.

La punctul 23 al acestei Decizii se arată că CNSAS a primit “adresa de răspuns a SRI nr. S/113959/19.09.2006, prin care s-au transmis către CNSAS în conformitate cu decizia Comisiei Mixte din data de 18.09.2006, următoarele documente:

– Registrul inventar – arhivă al fondului reţea păstrat la Constanţa, volumul 5, coperta şi fila 118 (copie autentificată de SRI), în care apare menţionat la poziţia 17592 numele domnului Traian BĂSESCU, cu datele de identificare, cu numărul de înregistrare a dosarului personal nr. 3990 cu următoarea menţiune: “Dosar personal distrus cu procesul-verbal nr. 58212/15.08.1979”,

– Procesul-verbal de distrugere  nr. 0058212/15.08.1979 (copie autentificată de SRI), încheiat în data de 15 august 1979 de I. J. Constanţa”

La punctul 26 al Deciziei CNSAS se spune că CNSAS a primit “Adresa de răspuns a MApN – Direcţia Siguranţă Militară nr. I 872/25.09.2006, prin care s-a transmis, la solicitarea CNSAS, o copie xerox a filelor 64 verso şi 65, declasificate, din “Registrul Jurnal pentru reţea informativă, al U.M. 02150 Mangalia”, inventariat sub  numărul 39/1972, în care figurează domnul Traian BĂSESCU în calitate de colaborator, fără nume conspirativ, cu dosarul nr. 3990, ce a fost transferat la Inspectoratul Judeţean Constanţa al M.I cu nr. 00151392/29.09.1976”.

Documentele citate în Decizia nr. 310/26.09.2006 a Colegiului CNSAS demonstrează că:

– Traian Băsescu a fost colaborator al Securităţii.

– Traian Băsescu a avut dosarul personal nr. 3990/1972.

– Traian Băsescu a fost racolat de Direcţia a IV-a a Securităţii în 1972, pe vremea cînd era student la Institutul de Marină.

– Numele lui Traian Băsescu se regăseşte în Registrul Jurnal pentru reţea informativă al U.M. 02150 Mangalia, registru care cuprindea toţi colaboratorii Securităţii de la Institutul de Marină.

– După ce Traian Băsescu şi-a terminat studiile, dosarul său de reţea cu nr. 3990 a fost transferat la Securitatea Constanţa, în 1976, cu adresa nr. 00151392/29.09.1976.

– Numele lui Traian Băsescu se regăseşte în Registrul inventar – arhivă al fondului reţea Constanţa, registru care cuprindea toţi informatorii Securităţii din judeţ.

– Dosarul de colaborator nr. 3990/1972 al lui Traian Băsescu a fost distrus în 1979 cu Procesul-verbal de distrugere  nr. 0058212/15.08.1979.

Grupul de Investigaţii Politice solicită preşedintelui Traian Băsescu să publice pe site-ul Administraţiei Prezidenţiale documentele referitoare la colaborarea sa cu Securitatea aflate în posesia CNSAS. În 16 august 2006, preşedintele Băsescu cerea: “Daţi-mi dosarul şi-l fac public!”. Dacă mai are o urmă de onoare, Traian Băsescu ar trebui să se ţină măcar acum de cuvînt şi să publice documentele referitoare la colaborarea sa cu Securitatea aflate la CNSAS, respectiv:

– Coperta şi fila 118 din Registrul inventar – arhivă al fondului reţea păstrat la Constanţa, volumul 5;

– Procesul-verbal de distrugere  nr. 0058212/15.08.1979;

– Filele 64 verso şi 65 din “Registrul Jurnal pentru reţea informativă, al U.M. 02150 Mangalia”.

SRI a minţit instanţa în procesul pe care mi l-a intentat Traian Băsescu în anul 2004. În acest proces, la cererea mea, instanţa a solicitat în mod explicit SRI-ului “Procesul verbal nr. 58212/15.08.1979, de distrugere a dosarului personal nr. 3990 al lui  BĂSESCU Traian” şi “Registrul inventar – arhivă al fondului reţea Constanţa”. Răspunsul SRI, înregistrat cu Nr. S/62978 din 28.06.2004 a fost că “documentele solicitate nu au fost identificate în arhiva preluată de la fostele organe de securitate”.

Faptul că Serviciul Român de Informaţii a transmis instanţei informaţii false este de o maximă gravitate. Dacă SRI considera în momentul procesului că faptul că Traian Băsescu a fost colaborator al Securităţii ţine de siguranţa naţională, ar fi trebuit să transmită instanţei un document secret, aşa cum a făcut Ministerul Apărării Naţionale. De altfel, aşa cum reiese din Decizia Colegiului CNSAS, SRI a minţit în repetate rînduri şi CNSAS-ul susţinînd din iunie 2004 pînă în septembrie 2006 că “Traian Băsescu nu figurează în evidenţele Securităţii”.

Deşi se află în posesia documentelor în care scrie negru pe alb că Traian Băsescu a fost colaborator al Securităţii şi că dosarul său de colaborator a fost distrus, Colegiul CNSAS a decis că Traian Băsescu “nu a fost agent/ colaborator al poliţiei politice comuniste”. Colegiul CNSAS a preferat să-i dea un certificat de bună purtare lui Traian Băsescu pe baza faptului că dosarul său de informator ar fi fost distrus. Membrii Colegiului s-au prefăcut că nu înţeleg că Securitatea nu a ars nişte coperţi goale şi că dosarul personal nr. 3990 al lui Traian Băsescu nu putea cuprinde altceva decît datele despre colaborarea acestuia cu Securitatea. Mai mult, Traian Băsescu nu a fost nici măcar chemat la CNSAS pentru a fi audiat în legătură cu noile documentele care demonstrează că a fost colaborator al Securităţii. Decizia Colegiului CNSAS, care se ascunde din nou în spatele interpretării sintagmei “poliţie politică”, este ruşinoasă.

Mugur Ciuvică, preşedintele GIP

Decizia CNSAS şi răspunsul adresat de SRI Instanţei în procesul Băsescu-Ciuvică pot fi consultate aici.