Dumitru Dragomir a încălcat grav Legea Anticorupţie. Potrivit articolului 82 din Secţiunea a 2-a, Capitolul III, Titlul IV, Cartea I din Legea 161 din 19.04.2003 “calitatea de deputat şi senator este incompatibilă cu funcţia de administrator la societăţi comerciale”.

Legea Anticorupţie a intrat în vigoare în 19 aprilie 2003. Conform art. 83, alineatul 2 al Legii, Dumitru Dragomir era obligat ca în termen de 60 de zile, adică pînă la 18 iunie 2003, să  “opteze între mandatul de parlamentar şi funcţia care generează incompatibilitatea, demisionînd din una din funcţii”. Potrivita alineatului 3 al aceluiaşi articol “după expirarea termenului de 60 de zile, dacă starea de incompatibilitate continuă să existe, deputatul este demisionat din funcţia de deputat”.

La un an de la intrarea în vigoare a Legii Anticorupţie, Dumitru Dragomir continuă să fie simultan şi deputat în Parlamentul României, şi administrator la firma PALAS HOTEL SA. Acest fapt este demonstrat de datele referitoare la firma PALAS HOTEL SA din Registrul Comerţului, date actualizate la 7 aprilie 2004. Prin urmare mandatul de deputat al lui Dumitru Dragomir este nul de drept.

Luni, 19 aprilie 2004, am cerut Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, ca, potrivit articolului 193 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, să anunţe imediat Camera că Dumitru Dragomir este incompatibil cu statutul de deputat şi că mandadut de deputat al acestuia a încetat de drept.

Mugur Ciuvică