– „A avut manifestări de natură a aduce atingere onoarei și probității profesionale a magistraților procurori, precum și prestigiului justiției (…), a folosit exprimări inadecvate la adresa Curții Constituționale și a unui judecător al Curții Constituționale”;
– „a folosit față de colegii procurori un ton superior și agresiv, inadmisibil in raport cu standardele minimale de etică și deontologie ale unui magistrat (…) a adoptat o atitudine nedemnă, folosind la adresa procurorilor cuvinte și expresii cu un conținut vădit denigrator, insultător și amenințător, respectiv ‘lași’, ‘bârfitori’, ‘infractori’”;
– „a încălcat cu știința (…) Regulamentul de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție” referitoare la repartizarea cauzelor (…) prin desemnarea în calitate de procuror de caz a unui magistrat care se afla într-o vădita stare de incompatibilitate”.