GIP a sesizat în aprilie 2017 Agenția Națională de Integritate în legătură cu neregulile din declarațiile de avere ale lui Daniel Constantin. Sesizarea noastră se referea la faptul că, în 17 decembrie 2015, la exact o lună de la încheierea mandatului de ministru al Agriculturii, Daniel Constantin a cumpărat un apartament extrem de valoros. L-a vândut 6 zile mai târziu, încasând peste 250.000 Euro. Veniturile lui Daniel Constantin, activele sale financiare, donațiile și creditele primite de acesta nu puteau justifica cumpărarea unui imobil atât de scump cum este cel tranzacționat de politician în decembrie 2015.

În cursul anului 2018, GIP a transmis ANI o serie de completări la sesizarea inițială. Am înaintat ANI documente care demonstrează că veniturile declarate de Daniel Constantin în perioada în care era ministru al Agriculturii nu acopereau nici măcar taxele la școala privată a copiilor săi și că în 2 ani (din decembrie 2015 până în decembrie 2017) din declarațiile de avere ale lui Daniel Constantin au dispărut peste 400.000 Euro.

Sesizarea noastră a rămas nesoluționată. Singurul răspuns pe care l-am primit de la ANI a fost în septembrie 2018, când ni s-a spus că „lucrarea având ca obiect evaluarea averii dobândite de către Constantin Daniel este în curs de soluționare”.

Și „în curs de soluționare” a rămas până în 20 decembrie 2019, când ANI ne-a informat că „în lucrarea nr. 14944/S/II/27.04.2017, având la bază sesizarea dumneavoastră referitoare la Constantin Daniel, deputat în cadrul Parlamentului României, s-a dispus clasarea, întrucât în urma evaluării effectuate, referitor la cele reclamate în cuprinsul sesizării, nu au fost identificate diferențe semnificative în sensul prevederilor art. 18 din Legea nr. 176/2010”. Legea 176/2010 e legea privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice. Articolul 18 prevede că „prin diferenţe semnificative, în sensul prezentei legi, se înţelege diferenţa mai mare de 10.000 de euro sau echivalentul în lei al acestei sume între modificările intervenite în avere pe durata exercitării demnităţilor şi funcţiilor publice şi veniturile realizate în aceeaşi perioadă”.

De la sesizarea noastră inițială trecuseră 2 ani și 8 luni.

Neregulile din declarațiile de avere ale lui Daniel Constantin sunt clare și GIP le-a probat cu documente: în 2012, veniturile declarate de Daniel Constantin nu ar fi acoperit nici taxa de școlarizare de la școala private a copiilor; în 2015, Daniel Constantin a obținut 250.000 euro în 6 zile; între 2015 și 2017 din declarațiile de avere ale lui Daniel Constantin au dispărut peste 400.000 Euro.

Cu toate acestea, ANI a avut nevoie de 2 ani și 8 luni pentru a constata că între averea lui Daniel Constantin și veniturile declarate de acesta „nu sunt diferențe semnificative”. E drept că în noiembrie 2019, cu o lună înainte de decizia ANI, survenise un eveniment care demonstrase mai presus de orice îndoială cinstea lui Daniel Constantin: acesta și apropiații lui votaseră guvernul Iohannis-Orban.

Mugur Ciuvică

Documente:

Sesizarea GIP din aprilie 2017

Răspunsul ANI din decembrie 2019

Mai multe despre averea lui Daniel Constantin