În plină criză economică, valoarea contractului pentru construirea sediului SPP a fost majorată printr-un act adiţional.

Guvernul Boc finanţează de la bugetul de stat construirea uneia dintre cele mai scumpe clădiri publice din România: noul sediu al SPP.

Contractul în valoare de 135.981.894 RON fără TVA a fost atribuit în 12 martie 2009 firmei Bog’art SRL aflată în proprietatea lui Raul Doicescu, prietenul şi asociatul lui Adriean Videanu. În ciuda valorii uriaşe a acestui contract, SPP a acceptat să îl majoreze.
În data de 2 decembrie 2009, SPP a încheiat cu Bog’art un act adiţional la contractul pentru construirea sediului serviciului de informaţii. Prin acest act adiţional contractul iniţial a fost majorat cu 577.786 RON fără TVA pentru „executarea unor lucrări neprevăzute în contract”. Majorarea contractului este cu atît mai scandaloasă cu cît criteriul care a stat la baza desemnării firmei Bog’art drept cîştigătoare a licitaţiei a fost „preţul cel mai scăzut”.

Read More →